Produktioner siden sidst…

Som altid bringer vi en opsamling fra dette års Vinter FerieCamp:

Også lidt skole projekter fra Livsbanen:

https://soundcloud.com/livsbanen/bavneh-j-skole-emneuge

This entry was posted in Musik and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s