Etik

Vi forskere arbejder fortløbende med at udvikle og tilpasse etiske retningslinjer, så de passer konkret til de særlige sammenhænge og tager hensyn til de unge, konsulenter og ledelse, som er undersøgelsernes fokus.

Et grundlæggende etisk princip er at bidrage med kritisk refleksion, der kan bevæge Livsbanen i en udvidende retning, til alles fælles bedste, dvs. under hensyn til såvel unge, konsulenter og ledelse.

Vores mål er endvidere at leve op til datatilsynets etiske retningslinjer, hvor det sikres, at ingen udstilles på måder de oplever som krænkende. I Livsbanen produceres der bl.a. rap, som du unge og konsulenter optræder med i offentligheden, ligesom at rap-produktioner findes på internettet. Denne offentliggørelse besværliggør traditionelle etiske fordringer om anonymitet, hvorfor vi har måttet videreudvikle etiske retningslinjer. Vi arbejder fortløbende med at inddrage ledelse, konsulenter og unge således at vi kan sikre at offentliggjorte tekster ikke krænker dem, og at vi samtidig kan skrive så konkret om arbejdet, at såvel unge, konsulenter og Livsbanen kan blive anerkendt for deres produkter.

Vi udarbejder fortløbende etiske kodeks underskrevet af os forskere, for at konkretisere på hvilke måder vi sikrer etik i konkrete delprojekter og specialer.