Forening

Livsbanen er en folkeoplysende forening. Vi har base i Husum på EnergiCenter Voldparken og filialer på Bavnehøj Skole i Sydhavnen og i Ungecenteret GAIA på Amager.

Til at støtte op om arbejdet med de unge har vi et professionelt konsulentkorps, et frivilligkorps, en bestyrelse og en tænketank. Konsulenterne har det faglige ansvar, og de frivillige hjælper både administrativt og med relationsarbejde. Bestyrelsen bidrager med løbende sparring og strategiske beslutninger, mens Tænketanken hjælper med at udvikle koncepter og knuse problemer.

Vi har desuden et tæt samarbejde med Integration & Fritid under Kultur- og Fritidsforvaltningen i København samt med de lokale ungeaktører i de 3 bydele. Endelig er vi i løbende dialog med de største af vores sponsorer. 

One Response to Forening

  1. hana says:

    det er muhamed og gentijan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s