Forskning

Livsbanen har med støtte fra Bikuben Fonden fået mulighed for at arbejde sammen med et forskerteam fra Danmarks Pædagogiske Universitet under Aarhus Universitet. Lektor, Ph.D, Line Lerche Mørck og hendes studerende assistenter følger Livsbanens arbejde tæt.

Det overordnede mål for forskningssamarbejdet er konceptualisering af Livsbanens særlige arbejdsbegreber og metoder for herved, at udvikle og pege på udvidende handlemuligheder for Livsbanens praksis. Visionen er ”at skabe bæredygtige filialer af Livsbanen i udsatte områder, der bygger på fællesskabende kulturelle aktiviteter med dokumenterede resultater, som løfter og styrker de unge og øvrige involverede”.

Line Lerche Mørck leder forskningen og kvalitetssikrer, superviserer og koordinerer løbende de tilknyttede forskningsassistenter og mange studerendes forskningsbidrag og produkter. Det empiriske grundlag for forskningsarbejdet bygger på kvalitative data såsom feltarbejde, individuelle samt gruppe interviews med de unge, rapkonsulenterne, de frivillige samt Livsbanens administrative og kreative leder.

Sideløbende produceres artikler om Livsbanens praksisudvikling, ligesom de involverede gerne videndeler gennem fx mundlige oplæg.

Forskningen kan følges her på sitet, men du er også velkommen til at henvende dig for nærmere information.