Litteratur

Praksisforskning

Højholt, C. (2005): Præsentation af praksisforskning. Højholt, C. (red.):Forældresamarbejde. Forskning i fællesskab. Gylling: Psykologisk Forlag

Mørck, L. L. (1995): Praksisforskning som metode, teori og praksis. Udkast, nr. 1, årg., 23

Mørck, L. L. & Nissen, M. (2005): Deltagende kritik mellem mikrofonholderi og akademisk bedreviden i Jensen, T & Christensen, G (red.): Psykologiske og pædagogiske metoder. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag

Mørck, L.L. og Nissen, M. (2001): Vilde forskningsprocesser – kritik, metoder og læring i socialt arbejde, Nordiske Udkast, nr. 1, årg., 29

Kritisk psykologi

Dreier, O. (1999): Læring som ændring af personlig deltagelse i sociale kontekster, i Nielsen, K. & Kvale, S. (red.). Mesterlære – læring som social praksis. København: Hans Reitzels forlag

Holzkamp, K.(1998): Daglig livsførelse som subjektvidenskabelig grundkoncept. Nordisk Udkast, nr.2.

Holzkamp K., (2005): Mennesker som subjekt for videnskabelig metodik i Nordiske Udkast, nr. 1

Jartoft, Vibeke (1996): Kritisk psykologi i Højholt, C. & Witt, G. (red.): Skolelivets socialpsykologi. København: Unge pædagoger

Mørck, L. L. (2009): Samarbejde omkring problemer og handlemuligheder. Kritisk psykologisk perspektiv på intervention.  I Bro, K., Løw, O. & Svanholt, J. (red.): Psykologiske perspektiver på intervention – i pædagogiske kontekster. Frederiksberg: Dansk psykologisk forlag

Mørck, L. L & Huniche, L. Leksikon for det 21. århundrede. p. 1-9. ,. http://www.leksikon.org. ,. 2009.

Nissen, M. (2000). Projekt Gadebørn. Et forsøg med dialogisk, bevægelig og lokalkulturel socialpædagogik med de mest udsatte unge. Frederikshavn: Dafolo.

Nissen, M. (2002): Det kritiske subjekt, Psyke & Logos, nr. 1, årg., 23

Rasmussen, O. (2005): Væren i forhold: Relationer set i et kritisk psykologisk perspektiv, i Ritchie, T. (red.): Relationer i psykologien. Værløse: Billesø & Baltzer

Situeret læringsteori

Lave, J (2009): Læring, mesterlære, social praksis i Nielsen, K. & Kvale, S. (red.): Mesterlære. Læring som social praksis. København: Hans Reitzels Forlag

Lave, J. (& Wenger, E.) (2003): Situeret læring og andre tekster, Hans Reitzels Forlag, 2003

Mørck, L. L.(2006): Grænsefællesskaber, læring og overskridelse af marginalisering. Roskilde: Roskilde Universitets Forlag

Wenger, E. (2004): Praksisfællesskaber, læring, mening og identitet. København: Hans Reitzels Forlag

Hiphopkultur

Jensen, Q, S. (2008): 8210-cent, Perker4livet og Thug-gangsta i Hiphop I Skandinavien. Aarhus Universitets Forlag

Krogh, M & B, S, Pedersen.(2008): Hiphop I Skandinavien. Aarhus Universitets Forlag

Nielsen, S. R.(2006): Nr.1. Dansk hiphop kultur siden 1983. Informations Forlag

Sernhede, O. (2002, 2007): AlieNation is My Nation. Om hip hop og unga mäns utanförskap i det nya Sverige.Stockholm: Ordfront

Sernhede, O. (2009): Hiphop og skole og Folkeoplysning i Social Kritik; temanr.118

Söderman, J.(2007): Rap(p) i käften. Hiphopmusikers konstnärliga och pedagogiska strategier. Studies in Music and Music Education nr.10. Lund:Musikhögskolan i Malmö

Fælles tredje

Lihme, B. (1988): Socialpædagogik for børn og unge. Forlaget Socpol

Lihme, B. (2012). Det fælles tredje. En personlig faghistorie om socialpædagogikkens identitet i en trængselstid. Tidsskrift for Socialpædagogik

Temanummer om fælles tredje i Tidskrift for socialpædagogik, 15.årg.nr.2, december 2012( Lihme, B., Sandbjerg, S & T., Tuft, K.)

Positiv interpellation

Althusser, L. (1983): Ideologi og ideologiske statsapparater. Aalborg: Forlaget Grus

Mørch, L., Elholm, N. & Jensen, S. (2011): Praksisudvikling og respektproduktion – gennem positiv interpellation og solidarisk kritik, i Andersen, Ø. & Christensen, G. (red.): Positiv psykologi og dens metoder – med kritisk diskussion. København: Dansk psykologisk forlag

Nissen, M. (2004): Communities og interpellerende fællesskaber, i Berliner, P. (red.): Fællesskaber – en antologi om community psykologi. Århus: Frydenlund

Nissen, M. & Clausen, L. (1997). Rammer der rykker. Erfaringer og analyser fra et social-kulturelt udviklingsprojekt. Dafolo.