Metoder og fremgangsmåder

Praksisforskningen i Livsbanen har flere formål:

  • at bidrage til praksisudvikling i Livsbanen og andre lignende praksisser
  • at producere forskningsbaserede artikler
  • at producere spændende specialer af høj kvalitet
  • at formidle centrale dele af forskningen på en tilgængelig måde på hjemmesiden

Vi forskere bidrager til udviklingen af Livsbanens praksis ved fortløbende at følge og reflektere ny udvikling i Livsbanen. Vi arbejder med at konceptualisere Livsbanens praksis, som dilemmaer og muligheder i arbejdet og ved at undersøge, hvordan Livsbanens praksis og arbejdsbegreber re-kontekstualiseres / forandres, når de bæres ud i nye sammenhænge, af nye mennesker, under andre vilkår.

Dette undersøges ved brug af forskellige metoder:

Praksisrefleksioner er en metode, hvor Livsbanens ledelse og konsulenter mødes med os forskere og reflekterer aktuelle dilemmaer i arbejdet. Sammen går vi i dybden med konkrete situationer, set fra de forskellige konsulenters og ledelses perspektiver, dernæst diskuteres handlemuligheder i forhold til dilemmaerne. Mellem praksisrefleksionerne afprøver Livsbanens konsulenter og ledelse de nye handlemuligheder, og det konkrete arbejde og afprøvningen af handlemuligheder følges af os forskere gennem deltagerobservation.

Kvalitative interviews med børn og unge, konsulenter og ledelse.

Feltarbejde, hvor specialestuderende fra universitetet indgår som frivillige i det daglige arbejde, og dermed får et førstehåndskendskab til dagligdagen i Livsbanen.

Deltagerobservationer til koncerter og særlige betydningsfulde begivenheder, hvor Livsbanens unge er ude og vise deres særlige talenter.

At følge udvalgte unge på tværs af deres sammenhænge via deltagerobservationer i fx skolesammenhænge, således at vi kan undersøge Livsbanens betydning for de unge i deres samlede hverdagsliv.