Skoler

Vores tilbud til skoler

Livsbanen arbejder med historiefortælling og teambuilding via kreative aktiviteter som rap og film. Vores aktiviteter ledes af professionelle konsulenter, som lever af deres kreativitet, og som har lyst til at møde børn og unge i øjenhøjde og dele ud af deres viden. De hjælper med at formulere deres budskaber og omsætte dem til lyd og billeder i professionelle produkter, som de efterfølgende er stolte af.

Samarbejdet med skolen

Vi indgår i tværfaglige samarbejdsprojekter med skolen, enten i temaforløb, som understøttende undervisning eller som fritidsaktivitet. Sammen med lærerne planlægger og afvikler vi forløb, hvor eleverne omsætter deres historier, refleksioner og faglige viden til forskellige kreative udtryk.

Vi skræddersyr forløbene og aftaler rolle/ansvarsfordeling i dialog med lærerteamet, og vi finder sammen den version, som passer til behov, ønsker og økonomi.

Forløbene kan enten foregå på skolen eller i et af Livsbanens studier.

Det faglige indhold

I fag som f.eks. dansk, historie, kristendomskundskab og samfundsfag kan eleverne sammen med vores konsulenter bearbejde deres læring i raptekster og filmiske fortællinger – og undervejs ligeledes få praksisnær faglig viden om de kreative discipliner. I sprogfagene kan de skrive tekster og indspille film på fremmedsproget. Og i musik samt diverse medierelaterede fag kan vi naturligvis også bidrage.

Vi kan desuden byde ind med konkret viden omkring temaer som:

  • Hiphoppens historie
  • Dansk raps historie
  • Rappens historie på verdensplan
  • Afroamerikanernes historie i USA
  • Analyse af raptekster
  • Processkrivning og tekstproduktion

Hent vores folder her