Virksomhed

Livsbanen tilbyder forskellige ydelser, som kan købes af skoler, fritidshjem, klubber og ungdomsskoler – både rettet mod børn, unge og personale.

Vi tager afsæt i sport og kreative discipliner og ved hjælp af professionelle konsulenter, som lever af deres kreativitet og idræt, giver vi de unge en mulighed for at fordybe sig og finde ind til deres egne kompetencer og deres eget værd.

Vi skræddersyer forløb efter kundens ønsker, behov og økonomi.

Et forløb kan bestå af et eller flere af nedenstående elementer:

  • Teambuildingforløb
  • Workshops, kort intensivt forløb
  • Workshops, tilbagevendende forløb over længere tid
  • Faste værksteder
og tilbud
  • Særlige forløb for specialskoler og -institutioner
  • Event Management, herunder koncerter og sportsarrangementer
  • Faciliterede seminarer/konferencer om og for børn og unge i udsatte positioner
  • Foredrag og oplæg om at bruge det fælles tredje som pædagogisk redskab

Se desuden under ‘Skoler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s