Livsbanen

Livsbanen forening der har eksisteret siden 2011.Vi laver gratis rap aktiviteter for børn og unge i udsatte positioner primært i vores hovedstudie i Husum", "name": "Livsbanen.
Kobbelvænget 65 Brønshøj, DK
Phone: 21244888
KK0A6033.jpg
KK0A6033.jpg

Forskning


INTRODUKTION TIL FORSKNING

SCROLL DOWN

Forskning


INTRODUKTION TIL FORSKNING

DPU

Livsbanen har med støtte fra Bikubenfonden haft mulighed for at arbejde sammen med et forskerteam fra Danmarks Pædagogiske Universitet under Aarhus Universitet. Lektor, Ph.D, Line Lerche Mørck og hendes studerende assistenter har fulgt Livsbanens arbejde tæt.

Det overordnede mål for forskningssamarbejdet er konceptualisering af Livsbanens særlige arbejdsbegreber og metoder for herved, at udvikle og pege på udvidende handlemuligheder for Livsbanens praksis. Visionen er ”at skabe bæredygtige filialer af Livsbanen i udsatte områder, der bygger på fællesskabende kulturelle aktiviteter med dokumenterede resultater, som løfter og styrker de unge og øvrige involverede”.

Line Lerche Mørck har ledt forskningen og kvalitetssikret, superviseret og koordineret løbende med de tilknyttede forskningsassistenter og mange studerendes forskningsbidrag og produkter. Det empiriske grundlag for forskningsarbejdet bygger på kvalitative data såsom feltarbejde, individuelle samt gruppe interviews med børn og unge brugere, rap coaches og frivillige samt Livsbanens ledelse.
Sideløbende er der blevet produceret artikler om Livsbanens praksisudvikling, ligesom de involverede gerne videndeler gennem fx mundtlige oplæg.

CeFU

Som en del af Bikubenfondens kultursociale program – Kultur til et godt liv – har Livsbanen desuden også været tilknyttet et forskningsprojekt med Center for Ungdomsforskning sammen med andre udvalgte indsatser på Bikubenfondens kultursociale område. Målet med programmet er at skærpe, udvikle og kommunikere Bikubenfondens indsats på det kultursociale område.

Du er velkommen til at henvende dig for nærmere information omkring forskningen.


Publikationer fra DPU

Elkjær og Tybjerg Holm (2013): I Livsbanen lever de unge deres drømme ud, i Social kritik nr. 134

Elkjær og Tybjerg (2014): Når tiden er løbet fra Kalaha og Ludo, i Liv i Skolen nr. 2, 16. årgang

Holm, G. T. Elkjær, L. Andersen, M. S. Nielsen, T. S & Mørck, L. L., (2015). Hiphopkulturen – et fællesskabende og frigørende mulighedsrum. Social Kritik nr. 142: 80-93

Forskningspublikationer fra CeFU

Niels Ulrik Sørensen og Anne Mette W. Nielsen (2017): Når kunst gør en forskel, 1. udgave, Aalborg Universitetsforlag

FORKSNINGSRESULTATER


FORSKNINGSRESULTATER

hovedpointer fra afsluttede forskningsaktiviteter hos Livsbanen:

FORKSNINGSRESULTATER


FORSKNINGSRESULTATER

hovedpointer fra afsluttede forskningsaktiviteter hos Livsbanen:

DPU

Holm, G. T. Elkjær, L. Andersen, M. S. Nielsen, T. S & Mørck, L. L., (2015). Hiphopkulturen – et fællesskabende og frigørende mulighedsrum. Social Kritik nr. 142: 80-93:

Livsbanen er ét eksempel på, hvordan nye typer af praksisfællesskaber skaber muligheder for alternative livsbaner og overskridelse af potentiel marginalisering for de unge, hvor de har mulighed for at udvikle sig og ændre selvforståelse og position i samfundet, hvorfor Livsbanen som lokalkulturel intervention også kan forstås som bidragende kriminalpræventivt.

Mødet mellem institution og hiphopkultur – praksisforskning i Livsbanens og Galaksens tværfaglige samarbejde, af Gry Tybjerg og Lea Elkjær:

 • Rap begejstrer og motiverer. Alle i fællesskabet er rappere med potentialer. Alle har mulighed for bidrag og indflydelse.
 • De ”små bevægelser” er med til at ændre børnenes/de unges deltagelse og selvforståelse. Skaber tilhørsforhold og ”fælles vi” via kreative processer.
 • Hiphopkulturen er tilgængelig for de mange. Der kræves ikke kræves væsentlige forudgående evner for at bidrage og deltage.
 • Der igangsættes refleksive processer, som fx sker gennem tekstskrivningen, hvor deltagerne får mulighed for at bearbejde egne tanker, følelser og frustrationer m.v.
 • Processen er ”terapeutisk”. De unge føler sig set og hørt, når de fx indspiller i studiet, lægger musik ud og optræder.
 • En måde at få ”stemme på” og udvikle medborgerskab på – og en måde at blive mere rapper på og mindre “ballademager”.
 • Mødet med Livsbanen inspirerer til mere ”bevægelige”, knap så ”låste” måder at tænke og handle på som fagperson.
 • Samarbejdsprojektet bidrager til en øget kreativitet og flere handlemuligheder og kan derfor ses som en udvidelse af den professionelles rækkevidde (Dreier, 1999).

Unges personlige og følsomme fortællinger, i Livsbanens Hip- Hop kulturelle praksis – og standarder og standpunkter, i Livsbanens praksis, på tværs af lokalområder i København, af Morten Poulsen:

 • Unge i Livsbanen har mulighed for at udtrykke sig omkring personlige og følsomme emner i Livsbanens studie.

 • De unges foretrukne fortællinger opnår styrke og objektiv status i den hip-hop kulturelt inspirerede praksis i Livsbanen. Denne objektivering skaber mulighed for større refleksion hos de unge.

 • De unges fortællinger bliver tilgængelig for andre i Livsbanen, som kan spejle sig i dem, og samfundet, som kan få indblik i dem, via internettet.

 • De unge har nogle klart definerede handlemuligheder  inden for Livsbanens rammer. 


CEFU

Fælles for de projekter, CEFU har fulgt hos Livsbanen:

 • Giver unge mulighed for at finde en ny vej ind til sig selv (ny fortælling om sig selv).

 • Giver unge mulighed for at finde en ny vej til tilhørsforhold (der bygger på, hvad de kan, snarere end hvad de ikke kan).

 • Livsbanen arbejder med de skaleringsudfordringer, som ligger i feltet (dvs. muligheden for at arbejde med flere af de unge på samme måde) ved at den unge mobiliserer de ressourcer, som han eller hun henter i projektet, i andre Livsarenaer og fremadrettet indenfor projekter.